AugustESTFIN OÜ aitab SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi

Aitame üheskoos lastel terveks saada. Meie ettevõte – AugustESTFIN OÜ – asus   SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi abistajate hulka. Iga müüdud biopuhasti kohta  kanname 20 eurot Lastehaigla Toetusfondile. Aasta lõpus valime toetamiseks välja hädasti ravi vajavad lapsed.  Oleme rõõmsad, et meie kliendid  ei pea enam piirduma  ainult oma olmetingimuste parandamisega, vaid saavad aidata ka hädasolevaid lapsi.

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond loodi 20.jaanuaril 1993

Kõik SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi majanduaastaruanded on auditeeritud ja edastatud Maksu- ja Tolliametile.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi missiooniks on muuta positiivsemaks ühiskonna suhtumist lastesse ja laste, eriti haigete laste probleemidesse; innustada kogukonna liikmeid panustama tervise ja teaduse arengu heaks, et muuta paremaks Eestis elavate laste ja nende perede elu; ning aidata kaasa igati lapsesõbraliku haigla kujunemisele ja parima võimaliku meditsiiniabi osutamisele Tallinna Lastehaiglas, Eesti suurimas lastehaiglas.

Toetusfond arendab oma varasid heategevuslikul teel ja kasutab neid Tallinna Lastehaigla toetamiseks.

Toetus on eelkõige suunatud:

  • kõrgtehnoloogilise aparatuuri ja ravitingimuste täiustamisele ja kallihinnaliste ravimite muretsemisele;
  • personali koolitusele;
  • haigusi ennetavate projektide läbi viimisele
  • puuetega ja krooniliste haigustega laste ja nende vanemate toetamiseks

Tallinna Lastehaigla Toetusfond on heategevusse kaasanud laialdaselt nii üksikisikuid kui firmasid, samuti osalenud paljudel avalikel vôi heategevuslikel üritustel nii Eestis kui välismaal.

Annetuste-toetuste kogumiseks on TF koos toetajatega organiseerinud ja ellu viinud erinevaid üritusi ja projekte – kontserte, perepäevi, kunstioksjoneid, meediakampaaniaid, otsepostitus kampaaniaid, ühiseid heategevuskampaaniaid koostöös erinevate firmadega, heategevuslikke telesaateid, tasulise nõuandetelefoni “Lastearst kuuleb” 1599,  jõulukaartide müüki jne.

Toetusfondi põhiväärtusteks loeme ausust ja laitmatut mainet, aruandlust ja vastutustunnet, põhjalikkust ja tasakaalukust.

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi on autaustatud:

  • a. EMSL-i poolt Aasta Parima Sihtasutuse autasu
  • a.UNICEF-i poolt Sinilinnu preemia
  • a. EPRA poolt Aasta Suhtekorraldustegu auhind
  • a. Aadu Luukase Fondi Missioonipreemia

TF visiooniks on tervemad lapsed ja hoolivam ühiskond, mille saavutamiseks oleme alustanud koostööd  ettevõttega AugustESTFIN OÜ-ga.