Reovee biopuhasti hooldus

“AugustEstFin OÜ” reovee puhastusseadmeis toimub heitvee bioloogiline puhastamine, mille käigus toimub mikroorganismide lagundamine, toitena kasutatakse heitvees sisalduvat orgaanilist reostust. Biopuhastusmeetod tugineb bakterite võimele toituda mitmesugustest heitvees sisalduvatest orgaanilistest ainetest ja mineraalainetest. Lisakse orgaanilisele toidule vajavad bakterid ka hapnikku, seepärast paigaldatakse biopuhastusseadmele õhupuhur.

Igale biopuhastus seadmele oleks vaja teha regulaarset hooldust. Sõltub sellest kui palju inimesi on majapidamises ja kui suur on koormus seadmele.

Reeglina keskmiselt tehakse hooldust 1-2 korda aasta jooksul. Kuna tekkib jääkmuda juurdekasv, oleks vaja see eemaldada. See protsess on väga lihtne ja kiire ning iga klient saab selle teha iseseisvalt.

Tööpõhimõte:

Reovee bioupuhastusseade on sissemonteeritud tehnoloogilise konstruktsiooniga reaktor. Puhastusprotsess toimub ühes polüpropüleenist valmistatud radiaalmahutis. Heitvesi satub algselt vastuvõtukorvi (2), mis on ette nähtud mehaaniliste lisandite eraldamiseks. Seejärel juhitakse heitvesi anaeroobsesse fermentatsioonitsooni (3), toimub segunemine aktiivmudaga (tõstetud airlifti abil sekundaarsest setitist), heitvesi voolab denitrifikatsioonitsooni (4), kus toimub denitrifikatsiooniprotsess. Denitrifikatsioonitsoonist voolab heitvesi aeratsioonitsooni (5). Aerasitsiooniprotsess toimub lCbi 1 või mitme membraan-tüüpi difuusori (6),mis on paigutatud antud tsooni alaosasse, aidates hoida muda suspensioonina. Õhk juhitakse seadmesse õhupuhuri (kompressori) (9) abil, tegemist on biopuhastusseadme ainsa elektrit tarbiva elemendiga. Aeratsioonitsoonis toimub ka nitrifikatsiooniprotsess, sealt juhitakse vedelik sekundaarsesse setitisse (7) – selle alaosa kaudu.

1. Sissevool

2. Mehaaniline puhastamine

3. Anaeroobne tsoon

4. Denitrifikatsiooni tsoon

5. Aeratsioonitsoon

6. Difuusor

7. Sekundaarne setiti

8. Õhujaotussüsteem

9. Kompressor

10. Õhujaotussüsteem

11. Veevoo jaotus

12. Väljavool

Sekundaarse setiti koonusekujuline kuju tagab selle, et kiirelt uleskerkiv ja ulespoole voolav muda seiskub just siis, kui muda muutub liikumatuks/statsionaarseks massiks – nimetatud hetkel toimub ulesse purgiva voo ja gravitatsioonijou tasakaalustumine.

Reovee voolab labi paksu mudamassi, voolates seadmest valja. Muda/hõljumid langevad sekundaarses setitis alla, aerlifti abil juhitakse need denitrifikatsiooni-ja nitrifikatsioonitsooni. Heitvee puhastusseadmete montaaž toimub raudbetoonist aluspõhjal, seejärel ühendatakse isevoolukanalisatsioonitorustikuga.