Heitvee puhastusseadmete eelised

Heitvete biopuhastusseadmed on antud hetkel kõige nüüdisaegsemaks ja progressiivsemaks taoliste eramute kanalisatsioonivete töötlemis/puhastamisviisiks, mida pole võimalik ühendada tsentraalsesse kanalisatsioonivõrku.”AugustEstFin OÜ” pakutavad heitvete biopuhastusseadmed seadmed on markeeritud CE märgisega (CE märgis on kinnituseks, et toodet on eelnevalt testitud, ning see vastab Euroopa Liidu tervihoiu-, turva – ja keskkonnakaitsenõuetele. Nimetatud märgis kinnitab seda, et antud tootja või edasimüüja poolt pakutav toode või teenus vastab õiguslikele aktidele ning tootja võtab endale täieliku juriidilise vastutuse vastavate toodete või teenuste edasimüümise eest).

“AugustEstFin OÜ” puhastusseadmeile on antud 10 või 15 aastane tootegarantii, samuti on võimalik sõlmida täiendav hooldusleping.

Biopuhastusseadmes ei kasutata keemilisi aineid, puhastusprotsessis kasutatakse aktiivmuda võimet toituda kanalisatsioonisusteemis sisalduvate heidetega. Orgaaniliste protsesside tulemusel kanalisatsiooni sattunud reostus lagundatakse.

Puhastusseadmed võivad töötada suvalise ilmaga – need ei külmu talvel isegi -30 kraadise külmaga, seadme standardrežiimi püsitemperatuuriks on ca +10 kraadi.

Biopuhastusseadmeil on väga kõrge puhastusefektiivsus, need on testitud Saksamaal asuvas sõltumatus laboratooriumis, ning neile on väljastatud PIA VEOLIA sertifikaat, mis tähendab seda, et seade on võimeline heitvett puhastama lämmastikust – 61,7%, fosforist– 47,4%, suspendeeritud ainetest 94,0%, BHT5 –st: 97,2%, KHT-st – 88,1%. S.t.väljavoolav vesi on puhas, ilma lõhnata, vastates rangetele ökoloogilistele nõudmistele.

Puhastusseadmed töötlevad täielikult ümber tualettpaberi, preservatiivide, hügieenipakettide, tampoonide seadmesse sattumisel juhitakse need vastavasse vastuvõtukorvi, mis ei lase mehaanilistel lisanditel sattuda süsteemi, neid võib lihtsalt manuaalselt kõrvaldada.

“AugustEstFin OÜ” heitvee biopuhastusseadmed: ette nähtud eramute juurde (kuni 6 inimese jaoks). Õhu juurdepääsu tagab 60W membraan-tüüpi õhupuhur (12h-24 h töötsükkel), tarbides väga vähe elektrienergiat. Aastane elektrienergiakulu: 208-270kWh.

Seadme tööd iseloomustab asjaolu, et on tagatud suhteliselt väike aastane liigmuda juurdekasv, seetõttu tuleb liigmuda välja pumbata ainult üks kord aastas ning seda võib teha tavalise aiapumbaga või kasutades assenisaatoriteenust. Liigmuda võib turvaliselt kompostihunnikusse panna, see pole toksiline ega pole mingil viisil keskkonnakahjulik.Seadme võib jätta standardrežiimil 180 päevaks ilma heitvee juurdevooluta, see ei tekita probleeme ning Te võite rahulikult reisile või puhkusele sõita.

Heitvee biopuhastusseadmed ei võta palju ruumi ega riku ümbritsevat keskkonda/maastikupilti. Neid võib hõlpsasti aias kasutada (mitmesuguste aiaelementide abil).

Puhastusseadmed on lihtsalt ja hõlpsasti paigaldatavad ning transporditavad. Suvaline ehitaja võib paigaldusjuhiseid järgides puhastusseadmed ise üles panna.

“AugustEstFin OÜ” heitvee biopuhastusseadmed vastavad kõige rangematele ökoloogilistele standarditele ega kahjusta keskkonda. Antud seadmed puhastavad olmeheitveed mitte ainult suspendeeritud ainetest, vaid ka fosforist, lämmastikust ja ammooniumlämmastikust. Loodusesse juhitud puhastatud vesi ei põhjusta vee eutrofikatsiooni.

Heitvee puhastusseadmete eelised:

1. Suurem puhastustõhusus
2. Ei kasutata keemilisi aineid
3. Ei eralda halba lehka,töötab müravabalt
4. Seade võib töötada suvalistes ilmastikutingimustes,see ei külmu isegi väga madalatel temperatuuridel
5. Lihtne ja hõlbus paigaldamine,transportimine
6. Võtab vähe ruumi ega kahjusta ümbritsevat keskkonda
7. Väike energiakulu
8. Taimeri abil võib seadme 6 kuuks töörežiimile jätta
9. Tavarežiimil töötava seade võib jätta 180 päevaks ilma heitvee sissevooluta,see ei tekita mingeid probleeme
kui kavatsete reisima või puhkusele minna
10. Vastab kõige rangematele ökoloogilistele standarditele ega kahjusta keskkonda
11. Seadme võib paigaldada ja tööle seadistada vaid 1 päevaga
12. Vastupidav tipptundidel sissesaabuva puhastatava heitvee koguse suurenemise suhtes
13. Heitvee phuastusseadmes puhastatud vett võib kasutada teistkordselt tehnilise veena

Seadet võib kasutada eramute, ühiskondlike hoonete, hotellide jne heitvee puhastamisel.