Miks valida biopuhastusseadmed?

Miks valida biopuhastusseadmeid?

Heitvee biopuhastusseadmed on parimaks viisiks, lahendamaks eramute, suvilate, uusasulate, ettevõtete heitveega seotud probleemistikku, kui eelnimetatud objekte pole võimalik ühendada kohaliku omavalitsuse kanalisatsioonivõrku. Olmekanalisatsiooni-ja puhastusseadmeid reguleeritakse Eesti Vabariigi seadusandluse, EL direktiividele.

Eesti Vabariigis on vastuvõetud ehituseeskirjad, direktiivid (määrused) ja standardid näevad ette, et eramutel võivad olla järgmised kanalisatsioonilahendused: tsentraalne kanalisatsioonivõrk, hermeetiline tühjendatav auk või heitvee biopuhastusseade. Kui tsentraalse kanalisatsioonivõrguga pole võimalik liituda, on majaomanikul võimalik valida tühjendatava augu või heitvee biopuhastusseadme vahel. Neid kahte lahendust on praktiliselt võimatu võrrelda, sest tühjendatav auk täidab pelgalt heitveehoidla funktsiooni, seepärast tuleb arvestada sellega, et vastavat auku tuleb regulaarselt tühjaks pumbata, samuti regulaarsete ja mitte just odavate assenisaatorikuludega, oluliseks teguriks on samuti tühjendatavast august tavaliselt tõusev tugev ja ebameeldiv hais, eriti kuumadel suvekuudel. Biopuhastusseadmeid tuleb puhastada ainult üks kord aastas, liigmuda väljapumpamisel. Oluliseks eeliseks on ka asjaolu, et biopuhastuseadmest ei tule mitte mingisugust ebameeldivat haisu.

Heitvee biopuhastusseadmeil on kõrged heitvee puhastusnäitajad, seepärast võib puhastatud vee ilma kartmata loodusse juhtida. Vajaduse korral võib “AugustEstFin OÜ” biopuhastusseadmetes puhastatud vett kasutada tehnilise veena (aia kastmiseks või sõidukite pesemiseks).

Biopuhastusseade on hermeetiline, valmistatud polüpropüleenist, seetõttu on tagatud, et biopuhastusseadmeist ei satu põhjavette, joogiveekaevu ega läheduses asuvasse veekogusse kanalisatsioonireostust. Puhastusseadmed on konstrueeritud selliselt, et neid oleks lihtne ja hõlbus hooldada ning nende kasutamisel ei tekiks mitte mingisuguseid ebameeldivaid üllatusi.