Pumplad

Pumplad eramutele ja suurobjektidele

Kirjeldus
Meie pakutava pumpla kere on valmistatud tugevast ja stabiilsest materjalist polüpropüleenist. Kui teie eramu asub kõrge pinnavee tasemega maa-alal, on meie pumpla hea lahendus, et saata puhastatud reovesi läbi puhastusseadme imbvälja (pumplasse paigaldatud pump pumpab puhastatud vee imbvälja muldesse).
Teie tellimusel paigaldame pumplasse teile sobiva pumba.

Kasutus
Kasutamiseks kõrge pinnaveega objektidel puhastatud reovee juhtimiseks imbvälja.

Eelised
Korpus on tugevast ja vastupidavast materjalist (polüpropüleen). Laiuse ja kõrguse saame alati kohandada vastavaks teie vajadustele. Hea lahendus puhastatud reovee juhtimiseks imbvälja. Pumplat saab kasutada ka reovee kogumiseks ja edasipumpamiseks.

reoveepump eramu reoveepumpla pump biopuhastile meie tehas