Reovee biopuhastusseadmed ettevõtetele ja asulatele

reovee-biopuhastusseadmed-ettevotetele-ja-asulatele

Reovee puhastamise tehnoloogiate ja toorme kvaliteedi arenedes luuakse maailmas aina uusi tehnoloogilisi lahendusi reovee töötlemiseks. Meie eesmärk on käia ajaga kaasas ja pakkuda turul kõige tõhusamaid tehnoloogiaid mõõduka hinnaga. Oma meeskonna liikmete leidlikkust ja asjatundlikkust ühendades oleme loonud reovee biopuhastusseadme NAIS PRO MBR, mis on maapealne konteinertüüpi lahendus sisseehitatud uue põlvkonna MBR tehnoloogiaga.
Seda seadet ei ole tarvis maasse kaevata, selle saab mugavalt paigaldada maa peale väikesele betoonalusele, mis oluliselt kergendab paigaldamist. Eriti sobiv on see tehnoloogia kõrge põhjavee tasemega objektide jaoks ja kohtades, kus on raske kaevata maa-aluste kommunikatsioonide tõttu. Seade on sobiv igasuguse reovee mahu jaoks, samuti on see väga soodne lahendus objektide puhul, kus on juba olemas reoveepuhastussüsteem (mis aga ei tööta), kuna seadet NAIS PRO MBR paigaldades ei ole tarvis ette võtta suuri ega kalleid ehitustöid, vajalikud ei ole ka ulatuslikud kaevetööd, vaid selle saab mugavalt ühendada juba olemasolevate insenerkommunikatsioonidega.

NAIS PRO MBR peamised eelised:

  • võtab vähe ruumi;
  • paigaldamise ajal ei ole tarvis teha suuri kaevetöid;
  • sobib reovee igasuguse mahu jaoks;
  • süsteemi on mugav ühendada olemasolevate insenerkommunikatsioonidega;
  • väga head puhastatud vee parameetrid;
  • süsteem on autonoomne ja seda juhib juhtimisplokk;
  • ei esine mehaaniliste osakeste ega muda leket süsteemist, kuna toimub mikrofiltreerimine;
  • väga vastupidav muutuva koormuse korral;
  • odav ja lihtne kasutada.

Mis on MBR tehnoloogia ja millised on selle tehnoloogia eelised

Membraanbioreaktor on mikrofiltreerimise ja ultrafiltreerimise membraanide protsessi kombinatsioon, mida kasutatakse reovee puhastamiseks. Praegu on see laialdaselt kasutuses olme- ja tootmis- (tööstus-) reovee puhastamiseks. Seade sobib isegi kuni 80 000 inimekvivalendi ehk 48 miljoni liitri jaoks päevas.
Kui membraanbioreaktorit kasutatakse olmereovee puhastamiseks, siis saavutab selles protsessis puhastatud reovesi sedavõrd kõrged kvaliteedinäitajad, et selle võib juhtida rannikule või kasutada linna kastmiseks. See seade ei võta palju ruumi, kuid suudab ümber töötada suure koguse reovett.
Membraanbioreaktori põhimõte on lähedane traditsioonilise aktiivmuda ehk CAS (conventional activated sludge) süsteemi omale. Kui CAS kasutab oma protsessis sekundaarset puhastit või mahutit tahke aine / vedeliku eraldamiseks, siis MBR-i puhul täidavad seda funktsiooni membraanid. See kindlustab mitmed eelised, mis on seotud protsessi kontrollimise ja toote (reovee) veekvaliteediga. Ka MBR puhtusenäitajad on selliste ainete osas nagu ketoprofeen, mefenaamhape ja naprokseen paremad kui CAS süsteemil.

Teiseks MBR süsteemi eeliseks on asjaolu, et seade ei ole suur, kuid suudab puhastada suure koguse reovett. Seade suudab säilitada aktiivmuda suure kontsentratsiooni, samuti on seda lihtne paigaldada, ümber paigutada ja isegi ümber ehitada. See innovatsioon vähendab paigaldustööde kulu ja on hea lahendus reovee puhastamiseks tööstusettevõtetes, tapamajades, lihatööstuse ettevõtetes jne.

Puhastamise SRT ja HRT

Membraanbioreaktori protsessi oluline eelis on see, et muda tahked osakesed hoitakse täielikult bioreaktoris. See tähendab, et tahkete osakeste retentsiooniaeg ehk SRT (solids retention time) bioreaktoris on täielikult kontrolli all eraldi hüdraulilisest retentsiooniajast ehk HRTst (hydraulic retention time).

Reovee kvaliteetne puhastamine

Membraanide pooride väikesed mõõtmed (<0,5 mikronit) tähendavad, et puhastatud reovesi on väga puhas ja märgatavalt on vähenenud patogeenide kontsentratsioon. MBR protsess tagab reovee märkimisväärse puhtuse ja desinfektsiooni piisavalt kõrgete kvaliteedinäitajatega; sellist vett võib kasutada näiteks linnas kastmiseks, samuti tualettruumides jne.

Ei võta palju ruumi

Membraanbioreaktorit saab kasutada, kui tootmisettevõttel ei ole suurt ala, kuhu paigutada maasse kaevatav reoveepuhasti. MBR toimib nagu aktiivmuda puhastussüsteem, eemaldades mitmesugused vedelate segude koostisosad. Tulemuseks on kontsentreeritud jääkainete kogum, mis seejärel ümber töödeldakse, kasutades aktiivmudaprotsessi.

Parem bioloogiline puhastamine

Lõpetuseks võib öelda, et pikem tahkete ainete peetumisaeg suudab tervikuna tagada parema bioloogilise puhastamise. Niisugused tingimused soodustavad aeglasemalt kasvavate mikroorganismide arengut, eriti nitrifitseerivate bakterite tegevust. MBR on eriti mõjus ammoniaagi bioloogilisel eemaldamisel (nitrifikatsioonil).