Paigaldus

Pinnasetööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigis kehtivaid normatiivakte, paigalduse tehnilisi tingimusi,montaaži teostamisel tööohutusreegleid.

Augu kaevamine, kuhu paigaldatakse seade, tuleb teha kahes etapis:

Esimeses etapis kaevatakse auk ekskavaatori abiga, kuid kaevata ei tule lõpliku vajaliku sügavuseni.

Teises etapis 20-30 cm lõpliku sügavuseni tuleb töid teostada labidaga, et tagada seadme paigaldus siledale pinnale.

TÄHELEPANU! Augu sügavus on sõltuvuses heitvee väljundtoru sügavusest montaažikohal. Kaevatav auk peab olema koonusekujuline s.t.ülemine osa peab olema vähemalt 1,5 meetrit laiem seadme diameetrist, alumine osa aga vähemalt 0,5 meetrit seadme diameetrist.

TÄHELEPANU! AugustESTFIN OÜ poolt pakutavad seadmed peab monteerima siledale 15-20 cm paksusele, armeeritud betoonalusele,et tagada seadme stabiilne horisontaalne ja vertikaalne püsivus. On lubatud sama paksuse tööstuslikult valmistatud betoonaluse kasutamine.

Pärast seadme paigutamist auku, horisontaal – ja vertikaalasendi ning õige paigaldussügavuse kontrolli,tuleb ühendada heitvee sisse-ja väljalaske torud kanalisatsioonitorudega. Ühendatavad torud peavad olema pinnase suhtes jäigalt ja nad ei tohi omavahel liikuda. TÄHTIS on jälgida, et ühendatavate torude diameetrid omavahel ühtiksid.

Pärast seadme paigutamist auku, täitke seade järk-järgult veega.Samal ajal tuleb seadme välisparameetrit täita kvaliteetse,sõelutud liivaga. Täidetud liiva tuleb iga 20-30 cm tagant hoolikalt tihendada. Vett tuleb seadmesse valada kuni väljavoolu ava tasemeni.

Heitvee puhastusseadme ülemist osa ca.0,1 m sügavuselt ei ole vaja liivaga täita. Madalam pinnas võimaldab vaba vihmavee äravoolu ja ei põhjusta selle kogunemist ümber seadme.

Kompressori, õhutorustiku montaaž

Esmalt on vaja valida kompressorile paigalduskoht. Vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile on võimalik komperssor paigaldada garaaži, lattu jne. Paigalduskoht peab olema vajalikul kaugusel seintest. Samas võib kompressori paigaldada hoonetest väljapoole. Sellisel juhul tuleb jälgida, et paigalduskoht oleks kaitsud niiskuse, vihma ja tolmu eest.

Kompressori välitingimustesse paigaldamisel tuleb jälgida, et kompressorit ümbritsev korpus kaitseks seda vihma eest. Vajalik on elektrikaabli paigaldus 220V-3×1.5. Cu

Juhul kui kompressor paigutatakse kinnisesse ruumi, tuleb ehitada õhutoru kompressorist puhastusseadmeni. Paigaldatav ühendustoru peab olema sirge, sest see hoiab ära torusisese surve languse. Kaugus kompressorist seadmeni ei tohi ületada 5m.

Paigaldatud õhutoru peab olema kaitstud väliste mehhaniliste mõjude eest, paigutatud kõvale pinnasele ja ettevaatlikult kaetud pinnasega.

TÄHELEPANU! Ostja, kes soovib ise paigaldada heitvee puhastusseadet, peab seda tegema vastavalt paigalduseeskirjale ning vastutab ise teostatud tööde kvaliteedi eest.

Kvaliteetse paigalduse eest saab vastutada ainult AugustESTFIN OÜ töötajad või nenede poolt volitatud isikud.