Projekteerimine

Projekteerimisel pakume täisteenuse lahendust: suhtleme ise kohaliku omavalitsusega esitame ehitusteatise, kooskõlastame projekti, taotleme kasutusluba ning tasume riigilõivud.
Teostame era- ja kortermajade kanalisatsioonitorustike eel- ja põhiprojekte. Projektid tehakse tihedas koostöös kliendiga, et saavutada võimalikult parim lahendus vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja kliendi soovidele.
Viime läbi geodeetilised mõõdistused ja ehitusgeoloogilised uuringud. Samuti pakume klientidele konsultatsioone sobivama lahenduse leidmiseks, teenusena.