Kanalisatsiooni septikud

Kanalisatsiooni septikud 4m3

Kanalisatsiooni septikud 4m3

Lihtsamalt öeldes on septik kahe vaheseinaga kolmeks erinevaks sektsiooniks jaotatud mahuti. Septiku suurus ja maht sõltuvad kasutamise eesmärgist ja teie soovidest. Seinte paksus varieerub sõltuvalt toote suurusest, jäädes 6-15 mm piiridesse. Me toodame septikuid ise ja nende valmistamisel kasutame klaasplasti, mis teeb septikud tugevamaks ja vastupidavamaks.

See, kui suurt septikut kasutada, sõltub teie vajadustest. Suurused varieeruvad 2000-st kuni 85 000 liitrini. Arvestada tuleb sellega, et septiku minimaalne maht on 500 liitrit inimese kohta.Väiksema mahuga septik täitub kiiresti ja seda ei ole siis enam mugav kasutada. Reeglina tuleb septikut  tühjendada vähemalt üks kord aastas.Me soovitame pärast tühjendamist septikusse puhast vett valada, et vältida vaheseintes paiknevate kanalite ummistumist.

Miks tuleks valida just meie septik?

Me valmistamekõiki oma septikuid ise, tänu millelesaate tootele garantii ja võimaluse tellida just teile sobivad septikud. Me kasutame septikute valmistamisel klaasplasti, mis tõstab oluliselt toodete kvaliteeti. Me võtame arvesse kliendi soove, s.t.  võime kõikidele septikutele paigaldada erineva suurusega sisend- ja väljundavad.
Peale selle on kõigil meie toodetel CE- sertifikaadid ja nõuetele vastav dokumentatsioon.

Kus võib septikuid kasutada?

Septikud on ideaalsed seadeldised selleks, kui tahate reoveest/heitveest eraldada tahked osakesed. Tahked osakesed settivad septikusse ja ülejäänud vesi juhitakse edasi filtreerimisväljakule/imbväljakule.

Kuidas septikut paigaldada?

Kuna septikud koguvad reovee/heitvee tahkeid osakesi, on neid kõige praktilisem paigaldada maa sisse. Tavaliselt pannakse septik  majast väljuva kanalisatsioonitoruga samale sügavusele. Septiku ja mahuti paigaldamine on mahukas töö, detailsema juhendi leiate siit.

Milline on septiku ehitus?

Et septiku igat sektsiooni oleks mugav tühjendada, on selles 400 mm läbimõõduga tühjendusava. Reoveeheitvee suunamiseks septikusse ja settinud vee suunamiseks  septikust filtreerimisväljakule/imbväljakule  kasutatakse tavaliselt  110-315 mm sisendavasid. Vahel tuleb ette, et septiku ja filtreerimisväljaku/imbväljaku tasemed on erinevad, sel juhul pumbatakse vesi septikust kõrgemal asuvasse osasse, kust vesi edasi läbi filtreerimisväljaku/imbväljaku imbub.

Kõigil meie toodetel on CE-serifikaadid  ja dokumentide täispakett/kõik vajalikud dokumendid.