Naftapüüdurid

Naftapüüdureid kasutatakse:

 • Tanklates
 • Autopesulates
 • Autoparklates
 • Garaažides
 • Tööstusettevõtetes (naftaproduktide eraldamiseks pinnaveest või tööstuslikest heitvetest);
 • Raudteedel, sadamates, transporditerminalides ja lennujaamades.
 • Naftapüüduritel on 10-aastane garantii.
 • Tööpõhimõte

Pinnavete ja tööstuslike heitvete puhastamine naftaproduktidest toimub kolmes etapis. Puhastusseade koosneb samuti kolmest kambrist. Kõigepelt satub heitvesi esimesse kambrisse, kus vesi homogeniseeritakse, aga rasked osakesed settivad. Puhastamise esimene etapp  on sedimentatsioon ehk vett puhastatakse gravitatsioonimeetodil. Seejärel satub heitvesi teise kambrisse, kus koalestsentsfiltritega eraldatakse naftaproduktid. Siin puhastatakse  heitveed kuni teise astmeni, s. t. kuni 5 mg/l. Koalestsentsfilter eraldab palju efektiivsemalt naftaprodukte, mis võimaldab puhastusseadme mõõtmeid vähendada. Pärast koalestsentsfiltrite läbimist satub vesi kolmandasse, lisakambrisse, kus on absorbeerivad filtrid. Siin saavutatakse heitvee puhastamise aste 0,05 mg/l.(kolmas aste)*.

Puhastusseade on varustatud kahe kaitsesüsteemiga: automaatse blokeerimisseadmega, mis hoiab ära naftaproduktide lekked, aga ka automaatse signalisatsiooniga, mis hakkab tööle nendel juhtudel, kui kogunenud naftaproduktide tase seadmes onjõudnud kriitilise märgini.

* Kaheastmelised  absorbeerivad filtrid (esimene aste fibroliit , teine aste söefilter).

Nende puhastusseadmete eelised:

 • Eemaldab rohkem kui 95% reostusest;
 • Vastupidav, kerge klaasplastist konstruktsioon;
 • Lihtsad hooldada;
 • Tulevad toime naftaproduktide konsentratsiooni momentaanse suurenemisega;
 • Puuduvad sisemised liikuvad detailid, mida peab välja vahetama või regulaarselt hooldama.