Hajaasustuse programm toetab reovee biopuhastusseadme paigaldamist

Eestis üks juhtivamaid reovee biopuhastusseadmete maaletoojaid ja paigaldajaid, AugustESTFIN OÜ oli valmis meiega lahkesti jagama oma maailmavaadet. Küsimustele vastas Andrei Võssoven, AugustESTFIN OÜ esinduse juht.

Kas on olemas riigipoolne toetus nendele majapidamistele, kellel ei ole välja ehitatud kanalisatsioonisüsteemi?

Sellel aastal on taas avatud EAS-i hajaasustuse programm, mille raames saab iga elanik taotleda riigipoolset toetust suurusega kuni 6500 eurot reovee biopuhastusseadme soetamiseks ja paigaldamiseks. Oleme alati valmis aitama suhtlemisel kohaliku omavalitsusega ja taotluse esitamisega seotud küsimustel.

Mis täpsemalt on biopuhastid ja missugused eelised on septiku ees?

Kõige lihtsamalt öeldes on reovee biopuhasti väike puhastusseade teie territooriumil, mis muudab tarbitud vee uuesti kasutuskõlblikuks ja oht põhjavee reostuseks puudub. Väga täpne informatsioon selle tehnoloogia kohta on üleval meie kodulehel:  www.augustbio.ee  Eestis on palju piirkondi, kus põhjavesi on kõrgel. Kuna nendes piirkondades on reostus eriti kerge tekkima, siis reguleerivad kohalikud omavalitsused reoveega seotud toiminguid vastavate määrustega, mis omakorda tugineb ehitusseadusele. Valdavalt on septikute paigaldamine hoopis keelatud. On olemas vastav reglement, mis lubab viia maapinda ainult puhast vett. Nii ongi Augustbio sertifitseeritud ja läbinud karmimadki nõuded, mis erinevates riikides määratud. Seega – septik on minevik.

Biopuhastil on hulk eeliseid. Alates sellest, et seade on suurema puhastustõhususega, töötab müravabalt ja oma töös ei vaja see keemilisi aineid. Töötab igasugustes ilmastikutingimustes. Väikese seadme energiakulu aastas on 270 kWh aastas. Heitvee puhastusseadmes puhastatud vett võib taaskasutada tehnilise veena. Bioloogiliste reovee puhastusseadmete hinnad algavad 1460 eurost. Nii võib neid eeliseid siia loetleda veel ja veel.

Kui oluline on reovee puhastamine ja kuidas see toimib?

Igaüks saab anda panuse looduse kaitseks. Tuleb aru saada tõsiasjast, et septiku paigaldamine ei kaitse põhjavett, kuna seal olev reovesi imbub siiski maapinda. Heitvee biopuhastusseadmed ei taga ainult orgaanilise reostuse puhastamist, vaid saab suurepäraselt hakkama ka keemilise reostusega, nagu nõudepesuvahendid või pesupulber. Ja sedasorti reovett tekib majapidamistes ohtrasti.

Kas biopuhasti paigaldamine võrreldes septikuga on keerulisem ja kallim?

Biopuhasti paigaldus on septikuga võrreldes sarnane. Esimese investeeringuna tuleb ta küll veidi kallim, kuid hooldusega seonduvad kulud peaaegu puuduvad. Arvestades, et septikul ei ole pikka eluiga, on kokkuvõttes kindlasti odavam paigaldada biopuhasti. Võttes arvesse, et septikuid enam paigaldada ei lubata, on biopuhasti ainuõige lahendus. Septiku hooldus nõuab liiga suuri kulutusi.

Kus saab tutvuda teie poolt pakutavate seadmetega?

Meie Tallinnas asuv büroo on avatud iga päev kl 8–17 aadressil Kadaka tee 7, kus saab tutvuda kohapeal laos olevatega seadmete ja nende tööpõhimõttega. Samuti oleme esindatud näitustel Eesti Ehitab 2016 6.–9 aprillini ja Tartus läbi viidaval Maamessil 21.–23 aprillini. Näitusel saab tutvuda töötava seadmega.

Toodetega saab tutvuda meie kodulehel www.augustbio.ee