Kas paigaldada septik või biopuhasti?

BiopuhastiEesti kõige suuremaks maavaraks on puhas põhjavesi. See on fakt, mida õpetatakse lastele juba algklassides ja sel teemal räägitakse hommikuti kodudes söögilaua taga. Vesi on aukohal igas kodus ja kontoris. Maailma mageveevarudest on joogikõlblik vaid mõni protsent.  Paljudes riikides alaneb põhjavesi ületarbimise tõttu. Kuigi  meie ei hooma veel oma rikkust, on sellegipoolest ülioluline kaitsta seda kõike reostumise eest.

Eestis üks juhtivamaid seadmete maaletoojaid ja paigaldajaid, AugustEstFin Oü oli valmis meiega lahkesti jagama oma maailmavaadet. Küsimustele vastas Andrei Võssoven, AugustEstFin esindaja Eestis.

Kas Teie meelest mõeldakse, kui suur väärtus on puhtal joogiveel?

Puhast vett väärtustatakse ammusest ajast, kuna see on  üks olulisemaid komponente igapäevases elus. Kindlasti on neid, kes räägivad ja mõtlevad sellele väga tihti. Suurem osa lihtsalt kasutab ja peab kraanist või kaevust voolavat vett iseenesest mõistetavaks. Õnneks tehakse Baltimaades sel teemal päris head teavitustööd, et teadmine iga inimeseni jõuaks. Selge on see, et oma põhjavesi, jõed-järved ja ka Läänemeri tuleb reostusest puhtana hoida.

Kui oluline on reovee puhastamine ja kuidas see toimib?

Igaüks saab anda panuse looduse kaitseks. Tuleb aru saada tõsiasjast, et septiku paigaldamine ei kaitse põhjavett, kuna seal olev reovesi imbub siiski maapinda. Heitvee biopuhastusseadmed ei taga ainult orgaanilise reostuse puhastamist, vaid saab suurepäraselt hakkama ka keemilise reostusega, nagu nõudepesuvahendid või pesupulber. Ja sedasorti reovett tekib majapidamistes ohtrasti.

Mis täpsemalt on biopuhastid ja missugused eelised on septiku ees?

Kõige lihtsamalt öeldes on reovee biopuhasti väike puhastussseade teie territooriumil, mis muudab tarbitud vee uuesti kasutuskõlblikuks ja oht põhjavee reostuseks puudub. Väga täpne informatsioon selle tehnoloogia kohta on üleval meie kodulehel:  www.augustbio.ee  Eestis on palju piirkondi, kus põhjavesi on kõrgel. Kuna nendes piirkondades on reostus eriti kerge tekkima, siis reguleerivad kohalikud omavalitsused reoveega seotud toiminguid vastavate määrustega, mis omakorda tugineb ehitusseadusele. Valdavalt on septikute paigaldamine hoopis keelatud.  On olemas vastav reglement, mis lubab viia maapinda ainult puhast vett. Nii ongi Augustbio sertifitseeritud ja läbinud karmimadki nõuded, mis erinevates riikides määratud. Seega – septik on minevik.

Biopuhastil on hulk eeliseid. Alates sellest, et seade on suurema puhastustõhususega, töötab müravabalt ja oma töös ei vaja see keemilisi aineid. Töötab igasugustes ilmastikutingimustes. Väikese seadme energiakulu aastas on 270 kWh aastas. Heitvee puhastusseadmes puhastatud vett võib taaskasutada tehnilise veena. Biolooglised reovee puhastusseadmed hinnad algavad 1550 eurost. Nii võib neid eeliseid siia loetleda veel ja veel.

Kas biopuhasti paigaldamine võrreldes septikuga on keerulisem ja kallim?

Biopuhasti paigaldus on septikuga võrreldes sarnane. Esimese investeeringuna tuleb ta küll veidi kallim, kuid hooldusega seonduvad kulud peaaegu puuduvad. Arvestades, et septikul ei ole pikka eluiga, on kokkuvõttes kindlasti odavam paigaldada biopuhasti. Võttes arvesse, et septikuid enam paigaldada ei lubata, on biopuhasti ainuõige lahendus.

AugustEstFin müüb ausat toodet

Mida räägib kogemus? Klient, kes on sama toodet kasutanud küll veel vähest aega, toob suurima plussina välja hinna ja kvaliteedi suhte ning paigaldamise lihtsuse. Tema sõnul tuli ostetud toode kohale paari päevaga ja käivitama saabus esindaja täpselt kokku lepitud ajal. Kuna käsil on vana maja renoveerimine ja see asub paigas, kus põhjaveed on kaitsmata, siis oleks peale biopuhasti tulnud kõne alla vaid kogumiskaev, mille regulaarne tühjendamine on päris suur püsikulu. Küsimusele, kas pere kasutas biopuhasti soetamiseks hajaasustusprogrammi abi, tuli vastus: „Ei, puhtalt omafinantseering, mis ei olegi nii suur“.

Puhas joogivesi ja heitveega seotud teemad on Sõmeru vallas tähtsal kohal

Sõmeru Vallavalitsus Lääne-Virumaal on oma külade-asulate heitvee biopuhastite rajamisega lõpusirgel. Sõmeru abivallavanema Viktor Hänineni sõnul on töid tehtud järk-järgult koostöös Rakvere Vesi AS-iga. Jäänud on kolm suuremat küla. Veel sel sügisel alustatakse töid ligi 400 elanikuga Ubja külas. Projekti maksumus on veidi alla ühe miljoni euro, millest omavalituse omafinantseering on 10,2 %.

Kuna Sõmeru vald asub alal, kus põhjavesi on samuti nõrgalt kaitstud, on septiku paigaldamine keelatud. Eraisikutele väljastatakse ehitusluba vaid biopuhasti paigaldamiseks. Häninen kiidab siinkohal hajaasustuse programmi, mille toel ka sel aastal said heitvee puhastamiseks süsteemi rajada kolm Sõmeru valla peret. Neist kahel puudus varem ka kvaliteetne joogivesi. „Ikka väikeste sammudega eesmärgi poole,“ on mees positiivne.

Nii mõeldes ja arutledes inimestega, kes iga päev teevad tööd selle nimel, et meil kõigil oleks elementaarne puhas joogivesi, tekitab see soovi jätta endast maha võimalikult väike ökoloogiline jalajälg.

Lisainfo:

E-mail: info@augustbio.ee

Tel: +372 555 11 020