Septiku alternatiiv: reovee biopuhastusseadmed

5647429t100h7216

Eestis üks juhtivamaid seadmete maaletoojaid ja paigaldajaid, AugustEstFin OÜ oli valmis meiega lahkesti jagama oma maailmavaadet. Küsimustele vastas Andrei Võssoven, AugustEstFin esindaja Eestis.

Kahjuks paljud Eesti elanikud paigaldavad septikuid ja ei oma ettekujutlust, kuidas sellest tulenev reovesi reostab meie keskkonda. Kogu septikus olev reovesi, samuti selles sisalduvad erinevad keemilised ained sattuvad pinnasesse läbi imbväljaku, kahjustades nii enda krundi pinnast ja põhjavett kui ka naabrite oma.

Septikud ja kogumismahutid vajavad regulaarset hooldust ehk tuleb tellida purgimisteenust pakkuv paakauto, mis tühjendab seda. Meie ettevõte soovitab kasutusele võtta bioloogilised reoveepuhastusseadmed, mis ei reosta keskkonda, on palju odavamad, lihtsam neid seadmeid hooldada ja kasutada. Samas on reovee biopuhastusseadmed juba aastaid olnud nõutud kogu Euroopas.

Kui oluline on reovee puhastamine ja kuidas see toimib?

Igaüks saab anda panuse looduse kaitseks. Tuleb aru saada tõsiasjast, et septiku paigaldamine ei kaitse põhjavett, kuna seal olev reovesi imbub siiski maapinda. Reovee biopuhastusseade ei taga ainult orgaanilise reostuse puhastamist, vaid saab suurepäraselt hakkama ka keemilise reostusega, nagu nõudepesuvahendid või pesupulber, mida tekib majapidamistes ohtrasti.

Odavam

Keskkonnasõbralikum

Puhtam

Lihtsam hooldada ja kasutada

Mis täpsemalt on biopuhastid ja missugused eelised on septiku ees?

Kõige lihtsamalt öeldes on reovee biopuhasti väike puhastussseade teie territooriumil, mis muudab tarbitud vee uuesti kasutuskõlblikuks ja oht põhjavee reostuseks puudub. Väga täpne informatsioon selle tehnoloogia kohta on üleval meie kodulehel:  www.augustbio.ee. Eestis on palju piirkondi, kus põhjavesi on kõrgel. Kuna nendes piirkondades on reostus eriti kerge tekkima, siis reguleerivad kohalikud omavalitsused reoveega seotud toiminguid vastavate määrustega, mis omakorda tugineb ehitusseadusele. Valdavalt on septikute paigaldamine hoopis keelatud. On olemas vastav reglement, mis lubab viia maapinda ainult puhast vett. Nii ongi Augustbio sertifitseeritud ja läbinud karmimadki nõuded, mis erinevates riikides määratud. Seega – septik on minevik.

Biopuhastil on hulk eeliseid. Alates sellest, et seade on suurema puhastustõhususega, töötab müravabalt ja oma töös ei vaja see keemilisi aineid. Töötab igasugustes ilmastikutingimustes. Väikese seadme energiakulu aastas on 270 kWh aastas. Heitvee puhastusseadmes puhastatud vett võib taaskasutada tehnilise veena. Biolooglised reovee puhastusseadmed hinnad algavad 1550 eurost. Nii võib neid eeliseid siia loetleda veel ja veel.

Kas biopuhasti paigaldamine võrreldes septikuga on keerulisem ja kallim?

Biopuhasti paigaldus on septikuga võrreldes sarnane. Esimese investeeringuna tuleb ta ligilähedane septiku paigaldamisega, kuid hooldusega seonduvad kulud peaaegu puuduvad. Arvestades, et septikul ei ole pikka eluiga, on kokkuvõttes kindlasti odavam paigaldada biopuhasti. Võttes arvesse, et septikuid teatud piirkondadesse paigaldada ei lubata, on biopuhasti ainuõige lahendus.

Kõikidele lisaküsimustele oleme valmis vastama meie esindustes Tallinnas ja Tartus.

Lisainfo:

www.augustbio.ee

info@augustbio.ee

+372 555 11 020